Долдугаар сар 2013

Нийтээр дагаж мөрдүүлэхээр гаргасан тогтоол, шийдвэр

Нийтээр дагаж мөрдүүлэхээр гаргасан тогтоол, шийдвэр

 1. Файл татах
 2. 2013/07/30 тогтоол, шийдвэр
 3. гэх мэт ...

Энэ онд гарсан засаг даргын бүх тогтоол, шийдвэрүүд

Баримт бичиг

 1. Баримт бичиг
  1. ИТХ, ИНХ-ын бүх тэмдэглэл  
   1. Файл татах
   2. 2013/07/30 хурлын тэмдэглэл
   3. гэх мэт ...

Үйл ажиллагаа

 1. Үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа бүх хууль тогтоомж, дүрэм, журмууд

ИНХ-н даргын танилцуулга

 1. ИНХ-н даргын танилцуулга /зураг овог нэр, албан тушаал, холбоо барих утасны дугаарын хамт/

Багууд

ШАР ТОХОЙ БАГ

Шар тохой баг нь сумын төвийн баг юм. Тус багт Урианхай, Казак бусад ястан үндэстэн нийлсэн  179 өрх, 640 хүн амтай. 2013 оны эцсийн мал тооллогоор 9223 толгой мал,  үнээс адуу 254, үхэр 772, хонь 4429, ямаа 3768 мал тоолуулан өнгөрсөн оныхоос  2568 толгой малаар дөрвөн төрөл дээр өссөн байна.

Шар тохой багийн даргаар ажиллаж байсан хүмүүс:

            1. Р.Насан 1992-1996 онд

Иргэний танхим

БУЯНТ СУМЫН ИРГЭНИЙ ТАХИМЫН ТАНИЛЦУУЛГА

ИТХ-н дарга, гишүүдийн танилцуулга

ИТХ-н дарга, гишүүдийн танилцуулга

 1. ИТХ-н дарга, гишүүдийн танилцуулга /зураг овог нэр, албан тушаал, холбоо барих утасны дугаарын хамт/

ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн танилцуулга

ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн танилцуулга /зураг овог нэр, албан тушаал, холбоо барих утасны дугаарын хамт/

Хөвсгөл аймгийн Цагаан-Уул сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал 2012 оны 12 сарын 10-нд анхдугаар хуралдаанаа хийж, Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын даргаар  Ч.Азбаяр томилогдон ажиллаж байна.

ЗДТГ Ажилтнууд

ЗДТГ Ажилтнуудын танилцуулга /зураг овог нэр, албан тушаал, ажиллах журам, холбоо барих утасны дугаарын хамт/

Бүтэц зохион байгуулалт

Бүтэц зохион байгуулалт

Хуудаснууд