Наймдугаар сар 2013

editor's picture

Сургалт

editor's picture

Сургалт хэр үр дүнтэй болов?

Дунд
0% (0 votes)
Сайн
100% (2 votes)
Нийт санал: 2
editor's picture

Сумаа хэрхэн хөгжүүлэх вэ?

тийм
200% (2 votes)
үгүй
-100% (-1 votes)
Нийт санал: 1
editor's picture

Сумаа хэрхэн хөгжүүлэх вэ?

тийм
50% (102 votes)
үгүй
50% (100 votes)
Нийт санал: 202
editor's picture

Сумаа хэрхэн хөгжүүлэх вэ?

Тийм
55% (51 votes)
Үгүй
45% (41 votes)
Нийт санал: 92

Хуудаснууд