October 2015

editor's picture

Ахмадын баяр тэмдэглэв

2015 оны 10 дугаар сарын 01 нд Ахмадын баярыг тэмдэглэн өнгөрүүлэв.Уг баярт 4 багийн  50 гаруй ахмад оролцон, ахмадуудын дунд урлагийн тоглолт, уралдаан тэмцээнд явагдав.Ахмадын баярын үйл ажиллагаанд ХҮХ-ээс 300,000 төгрөгийн санхүүжилт хийгдэв.