October 2015

editor's picture

багуудын намрын ИТХ-ын тов

2015 оны 10 дугаар сарын 08 нд Өмнө гол багийн ИНХ

2015 оны 10 дугаар сарын 12 нд Хөлцөөт багийн ИНХ

2015 оны 10 дугаар сарын 14 нд Хөх эрэг багийн ИНХ

2015 оны 10 дугаар сарын 16 нд Шар тохой /сумын төв/ багийн ИНХ тус тус болохоор товлогдсон байна.

editor's picture

Ахмадын баяр тэмдэглэв

2015 оны 10 дугаар сарын 01 нд Ахмадын баярыг тэмдэглэн өнгөрүүлэв.Уг баярт 4 багийн  50 гаруй ахмад оролцон, ахмадуудын дунд урлагийн тоглолт, уралдаан тэмцээнд явагдав.Ахмадын баярын үйл ажиллагаанд ХҮХ-ээс 300,000 төгрөгийн санхүүжилт хийгдэв.