Үйлчилгээ авахад шаардагдах бичиг баримтын жагсаалтууд

Үйлчилгээ авахад шаардагдах бичиг баримтын жагсаалтууд

 1. Гэрлэлт бүртгүүлэхэд
  • - Өргөдөл
  • - Нөхөр, эхнэрийн цахим иргэний үнэмлэхний хуулбар
  • - Эрүүл мэндийн тодорхойлолт
  • - Гэрлэсэн эсэх архивын лавлагаа \Улсын бүртгэлийн хэлтэсээс\
  • - Багийн засаг даргын тодорхойлолт
  • Гэрлэгсэд насанд хүрсэн иргэн, төрөл садангийн хүнийг гэрчээр байлцуулж болно.
  • Төрийн банкны 29140003730 тоот дансанд 2500 төгрөг Гэрлэлтийн гэрчилгээний үнэ тушаана.
 2. Шинээр төрсөн хүүхэд бүртгүүлэхэд
  • - Өргөдөл
  • - Эцэг эхийн цахим иргэний үнэмлэхний хуулбар
  • - Гэрлэлтийн гэрчилгээний хуулбар
  • - Эмнэлэгийн гэрчилгээ олгох хуудас, \ягаан дэвтэр\-ийн хуулбар. Тамгатай байх
  • Эх баригч эмчийн тодорхойлолт
  • Багийн засаг даргын тодорхойлолт
  • 1 сараас дээш хугацаа хожимдуулж бүртгүүлж байгаа бол Төрөлт бүртгэлгүй лавлагаа
  • Шинэ төрсөн хүүхдэд Монгол улс үнэ төлбөргүй гэрчилгээ олгоно.

3.Шилжин ирэхэд

 • - Өргөдөл
 • - Цахим иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • - Багийн засаг даргын тодорхойлолт \Шилжин ирсэн иргэн бүртгэл хийлгэхээс өмнө заавал шилжин ирж байгаа багийнхаа даргад бүртгүүлсэн байх\
 • - Хүүхэдтэй бол төрсний гэрчилгээний хуулбар
 • - Нэг хувь цээж зураг

4.Цахим үнэмлэх \анх удаа авч байгаа бол\

 • - Өргөдөл
 • - Эцэг эхийн цахим иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • - Төрсний гэрчилгээний хуулбар
 • - Багийн засаг даргын тодорхойлолт
 • 1 хувь цээж зураг
 • Төрийн банкны 29140003726 тоот дансанд 15000 төгрөг, 020600995 дансанд 3300 төгрөг тушаана.

                  Хугацаа сунгахад

 • Өргөдөл
 • Цахим иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Багийн засаг даргын тодорхойлолт
 • Нэг хувь цээж зураг
 • Төрийн банкны 29140003726 тоот дансанд 15000 төгрөг, 020600995 дансанд 3300 төгрөг тушаана.

               Дахин авах бол

 • Өргөдөл
 • Зарлуулсан сонины баримт
 • 1 хувь цээж зураг
 • Багийн засаг даргын тодорхойлолт
 • Хяналтын улсын байцаагч 10,0-40,0 хүртэл мянган төгрөгөөр торгоно. Төрийн банкны 29140003726 тоот дансанд 15000 төгрөг, 020600995 дансанд 3300 төгрөг тушаана.