Төсөл хөтөлбөрүүдийн жагсаалт

2015 ОНД ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН

ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

(мян.төгрөг)

д\д

Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил

 

Эхлэх дуусах хугацаа

Төсөвт өртөг

2014 онд санхүүжих дүн

1.

Засаг дарга

 

1

2015

98,414,300

98,414,300

1.1.

Хөрөнгө оруулалт

 

2

2015

98,414,300

98,414,300

Шилжих хөрөнгө оруулалт

 

3

2015

97,182,500

97,182,500

Шинээр эхлэх хөрөнгө оруулалт

 

4

2015

 

 

1.1.1

Интернэт

 

 

5

2015

9,725,780

9,725,780

1.3

Их засвар

 

 

 

 

 

1.3.1

Өмнө голын зам засах

 

6

2015

12,500,000

12,500,000

1.3.2

Зураг төсөв

 

7

2015

61,967,156

61,967,156

1.4.

Хөтөлбөр арга хэмжээ

 

 

 

 

 

1.4.1

Баяр наадам

 

8

2015

8,000,000

8,000,000

1.4.2

Иргэний танхим

 

9

2015

3,221,364

3,221,364

1.4.3

Гамшиг

 

10

2015

1,000,000

1,000,000

1.4.4

Хэтийн хөгжлийн төлөвлөгөө

11

 

2015

2,000,000

2,000,000

 

Нийт дүн

 

 

 

 

 

98,414,300

 

98,414,300

 

БУЯНТ СУМЫН 2014 ОНЫ ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН

ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

 

(мян.төгрөг)

д\д

Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил

 

Эхлэх дуусах хугацаа

Төсөвт өртөг

2014 онд санхүүжих дүн

1.

Засаг дарга

1

2014 он

337,282,200

337,282,200

1.1.

Хөрөнгө оруулалт

2

2014 он

337,282,200

337,282,200

Шилжих хөрөнгө оруулалт

3

2014 он

30,470,100

30,470,100

Шинээр эхлэх хөрөнгө оруулалт

4

2014 он

337,282,200

337,282,200

1.1.1

Тоглоомын талбай

5

2014 он

77,428,200

77,428,200

1.1.2

Орон нутаг судлах танхим

6

 

6,000,000

6000,000

1.1.3

Өмнөгол 3-р багийн тохижилт

7

2014 он

20,000,000

20,000,000

1.1.4

Хойд Хөлцөөт багийн  Бөөрөгтийн зам засах

8

2014 он

5,000,000

5000,000

1.1.5

Ногоон төгөлийн хашааг сэргээн шинэчилэх, өргөтгөх, нийтээр мод тарих

9

2014 он

20,000,000

20,000,000

1.1.6

Сумын тохижилт

10

2014 он

40,000,000

40,000,000

1.1.7

Хөх эрэг баг 1-р багийн төвийн тохижилт

11

2014 он

20,000,000

20,000,000

1.1.8

Хойд Хөлцөөтийн бичил гүүрийг шинээр барих

12

 

34,354,000

34,354,000

1.2

Тоног төхөөрөмж

 

 

 

 

1.2.1

Хүн эмнэлэгт эмийн бус эмчилгээний танхим нээж, багаж тоног төхөөрөмжөөр хангах

 

13

 

2014 он

 

15,500,000

 

15,500,000

1.2.2

2,3-р багийн эмчийг унаажуулах

14

2014 он

3,000,000

3000,000

1.3

Их засвар

 

 

 

 

1.3.1

Дотуур байрны цонх, хаалга, угаалтуурын өрөөг сэргээн засварлах

 

15

2014 он

20,000,000

20,000,000

1.3.2

Цэцэрлэгийн дээвэрийн засвар, тохижилт

 

16

2014 он

17,000,000

17,000,000

1.4.

Хөтөлбөр арга хэмжээ

 

 

 

 

1.4.1

Баяр наадам

17

2014 он

5,000,000

5000,000

1.4.2

Малжуулах

18

2014 он

30,000,000

30,000,000

1.4.3

Халамж гэр олгох

19

2014 он

24,000,000

24,000,000

                      

Нийт дүн

 

 

 

337,282,200

337,282,200