ЗДТГ Ажилтнууд

ЗДТГ Ажилтнуудын танилцуулга /зураг овог нэр, албан тушаал, ажиллах журам, холбоо барих утасны дугаарын хамт/

1 Овог нэр Зураг албан тушаал ажил үүрэг Утас
2 Т.Мэндсүрэн Сумын засаг дарга   95хх0757
3          
4