Сумаа хэрхэн хөгжүүлэх вэ?

editor's picture
Тийм
55% (51 votes)
Үгүй
45% (41 votes)
Нийт санал: 92