Сумаа хэрхэн хөгжүүлэх вэ?

editor's picture
тийм
50% (102 votes)
үгүй
50% (100 votes)
Нийт санал: 202