Сумаа хэрхэн хөгжүүлэх вэ?

editor's picture
тийм
200% (2 votes)
үгүй
-100% (-1 votes)
Нийт санал: 1