Сургалт

editor's picture

2013 оны 08 сарын 27-наас 29-ны өдөрүүдэд Монгол улсын 8 аймгийн 20сумын тамгын газарын ажилтнууд улаанбаатар хотод Глоб интернейшнл ТББ-ийн дэмжлэгтэй сургалтанд хамрагдав. Уг сургалтаар Сумдууд өөрийн цахим хуудастай болох месежний нэгдсэн сүлжээтэй болох талаар боловсон хүчнээ бэлтгэлээ. ИнфоКон мэдээллийн талаар ойлголттой болов