ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн танилцуулга

ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн танилцуулга /зураг овог нэр, албан тушаал, холбоо барих утасны дугаарын хамт/

Хөвсгөл аймгийн Цагаан-Уул сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал 2012 оны 12 сарын 10-нд анхдугаар хуралдаанаа хийж, Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын даргаар  Ч.Азбаяр томилогдон ажиллаж байна.

                                    Тэргүүлэгчидээр: Д.Мягмар
                                                                 Ж.Бумцэнд
                                                                 Л.Баттулга
                                                                 Ч.Өнөржаргал
                                                                 Н.Алтанбаатар
                                                                 М.Мөнхбаатар нар сонгогдсон.
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын нарийн бичгийн дарга- Л.Сэрсмаа
Багийн иргэд нийтийн хурлын дарга :1-р багийн хурлын дарга Л.Хүчитбаатар
                                                              2-р багийн хурлын П.Энхтайван
                                                              3-р багийн хурлын дарга Б.Түдэвдорж
                                                              4-р багийн хурлын дарга В.Баасанрагчаа
                                                              5-р багийн хурлын дарга А.Дэмбэрэлсамбуу
                                                                     6-р багийн хурлын дарга С.Гончигням нар ажиллаж байна.

Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хэлэлцэх асуудлыг урьдчилан бэлтгэх, санал дүгнэлт гаргах, хурлын тогтоол шийдвэрийн биелэлтийг хянан шалгах чиг үүрэг 7 бүхий хороотой.
 Үүнд: 1.Хуулийн хэрэгжилт, Гэмт хэргээс урьчилан сэргийлэх, нийгмийн дэг журам,мэдээлэл сургалт сурталчилгаа хариуцсан хороо
           2.Хүнс хөдөө аж ахуй, Жижиг дунд үйлдвэрлэл, төсөл хариуцсан хороо
           3.Эрүүл мэнд, соёл, боловсрол хариуцсан хороо
           4.Эдийн засаг, санхүүгийн асуудал хариуцсан хороо
           5.Байгаль орчин,газар зохион байгуулалт, Бэлчээрийн менежмент хариуцсан хороо
           6.Төрийн болон төрийн бус байгууллага, иргэдтэй харилцах асуудал хариуцсан хороо
           7.Ёс зүй, хяналт шалгалт хариуцсан хороо

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын нарийн бичиг:ХҮДС-ийг 2005-2009 онд Даатгалын эдийн засагч мэргэжлээр төгссөн.2013 оны 01 сарын 07-ны өдрөөс Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын нарийн бичгээр ажиллаж байна.

Ургийн овог:Бэсүд
Овог нэр:Чинбат Азбаяр
Төрсөн он сар өдөр:1985.12.22
Ам бүл:Аав дүү нарын хамт амьдардаг
Харъяалал:Хөвсгөл Цагаан-Уул сум 5-р баг
Яс үндэс:Хотгойд
Мэргэжил:Компьютерийн програм хангамж
Мэргэжлийн зэрэг,цол тэмдэг:Бакалавр
Албан тушаал:ИТХ-ын дарга
Ажилласан байдал:

Ургийн овог:Тэмээч
Овог нэр:ням-Очир Алтанбаатар
Төрсөн он сар өдөр:1978.06.06
Ам бүл:Эхнэр 2 хүүхдийн хамт амьдардаг
Харъяалал:Хөвсгөл Цагаан-Уул сум 3-р баг
Яс үндэс:Хотгойд
Мэргэжил:Бүрэн дунд
Мэргэжлийн зэрэг,цол тэмдэг:-
Албан тушаал:6-р багийн засаг дарга,ИТХ-ын тэргүүлэгч
Ажилласан байдал:4жил

Ургийн овог:Өндөр
Овог нэр:Даваажав Мягмар
Төрсөн он сар өдөр:1952.02.15
Ам бүл:Эхнэрийн хамт амьдардаг
Харъяалал:Хөвсгөл Цагаан-Уул сум 5-р баг
Яс үндэс:Хотгойд
Мэргэжил:Бүрэн дунд
Мэргэжлийн зэрэг,цол тэмдэг:Тусгай дунд
Албан тушаал:ИТХ-ын тэргүүлэгч
Ажилласан байдал:ЗДТГ-т 5-р багийн Засаг дарга

Ургийн овог:Боржгон
Овог нэр:Мягмаржав Мөнхбаатар
Төрсөн он сар өдөр:1978.06.24
Ам бүл:Эхнэр хүүхдийн хамт амьдардаг
Харъяалал:Хөвсгөл Цагаан-Уул сум 6-р баг
Яс үндэс: Хотгойд
Мэргэжил:Бүрэн бус дунд
Мэргэжлийн зэрэг,цол тэмдэг:
Албан тушаал:ИТХ-ын тэргүүлэгч
Ажилласан байдал:”Агар хайрхан шүтээн” ХХК-ийн захирал

Ургийн овог:Жаргалант
Овог нэр:Лувсаншарав Баттулга
Төрсөн он сар өдөр:1969.10.07
Ам бүл:Эхнэр хүүхдийн хамт амьдардаг.
Харъяалал:Хөвсгөл Цагаан-Уул сум 6-р баг
Яс үндэс:Хотгойд
Мэргэжил:Монгол хэлний багш
Мэргэжлийн зэрэг,цол тэмдэг:Бакалавр
Албан тушаал:ИТХ-ын тэргүүлэгч,
Ажилласан байдал:ЕББДС-д Багш

Ургийн овог:Жажиг –Ус
Овог нэр:Жанцан Бумцэнд
Төрсөн он сар өдөр:1963.10.15
Ам бүл:Эхнэр 2 хүүхдийн хамт амьдардаг.
Харъяалал:Хөвсгөл Цагаан-Уул сум 2-р баг
Яс үндэс:Хотгойд
Мэргэжил:Малын бага эмч
Мэргэжлийн зэрэг,цол тэмдэг:Тусгай дунд
Албан тушаал:ИТХ-ын тэргүүлэгч, 2-р багийн Засаг дарга
Ажилласан байдал:ЗДТГ-т багийн Засаг дарга
    
Ургийн овог:Хурган
Овог нэр:Чагнаадорж Өнөржаргал
Төрсөн он сар өдөр:1970.03.08
Ам бүл:Нөхөр 2 хүүхдийн хамт амьдардаг
Харъяалал:Хөвсгөл Цагаан-Уул сум 1-р баг
Яс үндэс:Хотгойд
Мэргэжил:Лаборант
Мэргэжлийн зэрэг,цол тэмдэг:Тусгай дунд
Албан тушаал:ИТХ-ын тэргүүлэгч,  лаборант
Ажилласан байдал:Сум дундын эмнэлэгт лаборант
Ургийн овог:Өвөг
Овог нэр:Лхагважав Сэрсмаа
Төрсөн он сар өдөр:1985.10.18
Ам бүл:Нөхөр  хүүхдийн хамт амьдардаг
Харъяалал:Хөвсгөл Цагаан-Уул сум 6-р баг
Яс үндэс:Халх
Мэргэжил:Даатгалын эдийн засагч
Мэргэжлийн зэрэг,цол тэмдэг:бакалавр
Албан тушаал:ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн нарийн бичиг