багуудын намрын ИТХ-ын тов

editor's picture

2015 оны 10 дугаар сарын 08 нд Өмнө гол багийн ИНХ

2015 оны 10 дугаар сарын 12 нд Хөлцөөт багийн ИНХ

2015 оны 10 дугаар сарын 14 нд Хөх эрэг багийн ИНХ

2015 оны 10 дугаар сарын 16 нд Шар тохой /сумын төв/ багийн ИНХ тус тус болохоор товлогдсон байна.